Slajd 1
Slajd 2
Slajd 3
Slajd 4
Slajd 5
Slajd 6
Slajd 7
Slajd 1
Slajd 2
Slajd 3
Slajd 4
Slajd 5
Slajd 6
Slajd 7

Proizvodi i usluge

Behaton ploče

Behaton ploče

Behaton ploče

Behaton ploče se koriste za popločavanje otvorenih podnih površina.Velika paleta završnih obrada i različiti oblici behaton ploča, čine ih idealnim za parterno uređenje.

Ivičnjaci

Ivičnjaci

Ivičnjaci

Ivičnjaci se koriste za oivičavanje popločanih, betoniranih i asfaltiranih površina. Ivičnjaci se dimenzionišu u zavisnosti od potrebe, a po načinu proizvodnje mogu biti „liveni“ i „vibropresovani“. 

Kanalete i rigole

Kanalete i rigole

Kanalete i rigole

Ova grupa proizvoda ima za cilj površinsko odvodnjavanje vode i kanalisanje do mesta za prihvat. U zavisnosti od potreba, postoje različite dimenzije koje odgovaraju različitim zahtevima.

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

U ovu grupu proizvoda spadaju betonski elementi koji se izrađuju po specifičnim zahtevima naručioca. Tunelski granični elementi sa kanalom za odvod vode, AB poklopne ploče, početni ivičnjak, ... Arhibet je spreman da odgovori na najrazličitije zahteve kada je proizvodnja proizvoda od betona u pitanju.

Ugradnja

Ugradnja

Ugradnja

Pravilna ugradnja betonskih elemenata je podjednako bitan segment kao i kvalitet samih proizvoda. U ovom delu Vam pomažemo savetima, uputstvima i tehničkom podrškom prilikom ugradnje.

O nama

Arhitektura i beton su neraskidiva sinergija discipline i materijala koja je stvorila novu umetnost - Umetnost popločavanja. Arhibet misija je neprekidno ulepšavanje okoline ekološki prihvatljivim rešenjima i kreativnim idejama bez granica. Arhibet se bavi proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom betonske galanterije. Našu gamu proizvoda čine: behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, rigole, šahte i betonske cevi. Proizvodi se izrađuju u tehnologiji vibro-presovanih i vibro-livenih betona, a u procesu proizvodnje koriste se isključivo prirodne sirovine neškodljive po okolinu. Proizvodi su snažni i otporni na sve vremenske uticaje sa veoma dugim vekom trajanja. Arhibet je ogromnim entuzijazmom, zalaganjem i profesionalizmom postao regionalni lider na tržištu betonske galanterije. Neprekidna istraživanja i uvođenja novih tehnologija imaju za cilj stalno unapređenje kvaliteta proizvoda. Svi arhibet proizvodi su atestirani po SRPS standardima.

Politika firme

Osnovna orijentacija organizacije Arhibet d.o.o. Niš je da bude prepoznata po kvalitetu u oblasti   proizvodnje i ugradnje betonske galanterije (behaton ploča, ivičnjaka, kanaleta i cevi) .Uzimajući u obzir svrhu i kontekst organizacije, stanje  životne sredine u kome preduzeće posluje i ljudske resurse, menadžment  organizacije Arhibet d.o.o. je posvećen stalnom poboljšanju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima zainteresovanih strana prateći principe i zahteve standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.
Sve ovo će biti postignuto kroz:
•    Razmatranje konteksta organizacije i usklađivanje IMS – a sa strateškim pravcem organizacije
•    Zadovoljenje korisnika i ispunjavanje primenljivih statutarnih i zakonskih zahteva
•    Upravljanje organizacijom, zajedno sa ciljevima kvaliteta koje su uspostavili zaposleni i definisanim odgovornostima za njihovo ispunjavanje 
•    Uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno unapređivanje efektivnosti IMS-a
•    Stalno povećanje zadovoljstva korisnika 
•    Pažljivu selekciju isporučilaca materijala i usluga
•    Praćenje i primenu savremenih tehnologija u svojim procesima
•    Posvećenost povećanju kvaliteta  usluga u cilju prevazilaženja očekivanja korisnika
•    Osiguravanje da naša Politika i procedure oslikavaju ono što zaista radimo
•    Stalno unapredjenje IMS-a u svim fazama od izdavanja ponude, preko ugovaranja poslova, izvodjenja radova do aktivnosti nakon izvodjenja.
•    Stalnu edukaciju u cilju sprečavanja zagadjenja životne sredine, očuvanja prirodnih resursa i poboljšanja EMS-a
•    Stalno podizanje ekološke svesti
•    Smanjenje potrošnje neobnoviljive energije 
•    Praćenje procedura zaštite životne sredine u cilju smanjenja zagadjenja životne sredine, i sprečavanja degradacije i oštećenja životne sredine u svim fazama poslovanja
•    Smanjenje negativnog uticaja na vodu, zemljište, vazduh i biodiverzitet.
•    Stalnu edukaciju u cilju sprečavanja povreda, narušavanja zdravlja i poboljšanja efektivnosti sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
•    Stalnu edukaciju za bezbedan rad na svim radnim mestima u organizaciji 
•    Proaktivno upravljanje promenama u sistemu upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
•    Omogućavanje osećaja sigurnosti zaposlenih, podizvodjača i posetilaca, uzimajući u obzir prirodu posla i stvarne  opasnosti koje postoje na svakom radnom mestu

Ovde možete preuzeti
poslednju verziju
našeg kataloga.

Download PDF
Arhibet catalog

Novosti

Radovi u toku tunel Predejane

Radovi u toku tunel Predejane

U toku su radovi na ugradnji prefabrikovanih betonskih ivičnih elemenata u tunelu Predejane na Koridoru 10. Pored proizvodnje ovih specifičnih betonskih elemenata, firma Arhibet je potpisala i ugovor za izvođenje radova. 

Vidi više