Ugradnja

ARHIBET UGRADNJA BEHATON PLOČA. Postupak ugradnje betonskih elemenata zahteva određeni postupak koga se treba pridržavati. Određivanje visinskih kota, dovoljna debljina i sabijenost tampon sloja, preciznost u montaži ploča i pravilan izbor materijala su samo neki od uslova da bi se dobila kvalitetna, izdržljiva i estetski lepa površina.
Preporuka naše firme je da se betonski elementi polažu isključivo na sloju peska ili sitne kamene rizle, umesto u sloju maltera. Na ovaj način se pre svega dobija mogućnost lake zamene oštećenih ploča, lake demontaže pri eventualnim intervencijama na podzemnim instalacijama, kao i bržeg odvođenja površinske vode u drenažni sloj.
Na strani REFERENCE, možete pogledati galeriju slika gde se vidi skoro neograničen izbor kombinacija oblika i boja Arhibet ploča. Radove na ugradnji su pored naše firme izvodile i druge specijalizovane firme za ovaj posao.

 

Tehnički crteži - Postupak ugradnje

Ugradnja behatona - tehnički crtež

Šeme popločavanja

M10

Specifikacija za polaganje
kom/m2
10/10 10
30/30 10

M11

Specifikacija za polaganje
kom/m2
10/10 64
30/30 4

M12

Specifikacija za polaganje
kom/m2
20/20 50

M13

Specifikacija za polaganje
kom/m2
kvadro 25
10/10 6,25

M14

Specifikacija za polaganje
kom/m2
10/10 33
30/30 3
kvadro 11

M15

Specifikacija za polaganje
kom/m2
uni s 40

M16

Specifikacija za polaganje
kom/m2
20/10 45
10/10 10

M17

Specifikacija za polaganje
kom/m2
10/10 20
20/20 20

M18

Specifikacija za polaganje
kom/m2
30/30 11,11

M19