Vibro-presovani proizvodi

Opis proizvoda

Vibro-presovane behaton ploče se proizvode po posebnoj tehnologiji od "zemljanovlažnih" betona. Za proizvodnju ovih proizvoda se koristi "vibro-presa". Behaton ploče mogu biti jednoslojne - bez završnog sloja i dvoslojne - sa završnim slojem. Završni sloj može biti različit u zavisnosti od načina obrade i korišćenih materijala. Behaton ploče mogu biti različitih oblika i različitih debljina. U Arhibet ponudi se trenutno nalazi 12 različitih modela, koji se mogu i međusobno kombinovati. Behaton ploče se proizvode u debljinama 6cm, 8cm i 10cm ,a izbor zavisi od područja primene.

Područje primene

Podrucje_primene

U zavisnosti od namene koristi se potrebna debljina ploča. Ploče debljine 6cm koriste se za popločavanje površina gde je isključivo pešački i laki putnički sao- braćaj slabog intenziteta, kao što su parkovi, šetali- šta, trotoari, platoi, pešačke staze, dečija igrališta, individualna dvorišta itd. Ploče debljine 8cm koriste se za popločavanje površina gde je intenzivniji putni- čki saobraćaj i teretni saobraćaj umerenog intenzite- ta, kao što su ulice, platoi industrijskih objekata, benzinske stanice itd. Pored pravilnog odabira deblji- ne ploča, jako je bitna i priprema podloge koja će nositi kompletno opterećenje !!!

Sastav proizvoda

Arhibet proizvodi su napravljeni od prirodnih sirovina neškodljivih po okolinu. Tehnologija proizvodnje je takođe usaglašena sa svim ekološkim standardima.

Presek proizvoda

presek

Osobine proizvoda

osobine

Atesti

Svi Arhibet proizvodi su atestirani po važećim SRPS standardima za betonske prefabrikate. Ateste prilažemo isključivo uz prodate proizvode.