Liveni proizvodi

Presek

Presek proizvoda

presekLPodručje primene

U zavisnosti od namene koristi se određena vrsta ivičnjaka ili rigola. Ivičnjaci 7x18x80cm i 18x12x50cm se koriste za oivičavanje pešačkih staza, platoa i ostalih manjeopterćenih površina. Ivičnjaci 12x18x80cm, 18x24x80cm i 24x20x80cm su "putarski ivičnjaci", proizvedeni su po SRPS standardima i mogu se koristiti na svim objektima niskogradnje. Izbor i dimenzionisanje rigola za odvod vode takođe zavisi od namene i proračuna količine vode za odvod.

Sastav proizvoda

Arhibet proizvodi su napravljeni od prirodnih sirovina neškodljivih po okolinu. Tehnologija proizvodnje je takođe usaglašena sa svim ekološkim standardima.

  • Cement "Holcim" CEM II 42,5R
  • Agregat 0/16mm
  • Aditiv "MC Bauchemie" Powerflow 2230

Atesti


Svi Arhibet proizvodi su atestirani po važećim SRPS standardima za betonske prefabrikate. Ateste prilažemo isključivo uz prodate proizvode.