Trijenale Arhitekture – Niš 2015
7 октобра, 2015
Završeni radovi parterno uređenje Trg Patrijarha Pavla – Niš 2016
7 априла, 2016
 

Završeni radovi parterno uređenje Trg - Knjaževac 2015

Završeni su radovi na parternom uređenju Centralnog trga u Knjaževcu. Ovaj veoma zahtevan projekat je izveden u saradnji sa firmama "Rinol" i "Alex" iz Beograda. Kompletna rekonstrukcija trga je podrazumevala: popločavanje površina kombinacijom ploča od štampanog betona i behaton ploča, instalaciju dve fontane u nivou partera sa izgradnjom podzemne mašinske kućice, ozelenjavanje površina sa automatskim sistemom zalevanja, novu stubnu rasvetu, urbani mobilijar itd. Vrednost radova je 53 miliona, a izgradnju je finansirala Opština Knjaževac.