Riano
3 децембра, 2020
Linea
5 децембра, 2020

PREMIUM BEHATON

Coloseum

Tehničke karakteristike


dimenzije kom/red debljina ivica distancer m2/paleta kg/m2
7,2 x 14,4 3 6 cm ravna / reljefna 2 mm 12,10 135
7,2 x 21,6  4
14,4 x 14,4  6
21,6 x 21,6  5
21,6 x 14,4  7
28,8 x 14,4  3
28,8 x 21,6  2

Tehničke karakteristike


dimenzije kom/red debljina ivica distancer m2/paleta kg/m2
7,2 x 14,4 3 6 cm ravna / reljefna 2 mm 12,10 135
7,2 x 21,6  4
14,4 x 14,4  6
21,6 x 21,6  5
21,6 x 14,4  7
28,8 x 14,4  3
28,8 x 21,6  2

Opis proizvoda

Multiformat model sa 7 različitih formi. Inspirisani tradicijom, kulturnim nasleđem i materijalima koji su se od davnina koristili u arhitekturi, kreirali smo posebnu liniju ploča koje svojim horizontalnim ravnim, a vertikalnim reljefnim ivicama oslikavaju forme starog klesanog kamena. Završne obrade dodatno doprinose stvaranju osećaja starih prirodnih materijala. Kod multiformata je potrebno zameniti mesta pojedinim pločama kako bi se izbegle uzdužne i/ili poprečne linije, što poboljšava vizuelni efekat i stabilnost popločane površine.


Osobine


Image
pešački saobraćaj
biciklistički saobraćaj
laki putnički saobraćaj
“arhibet protekt” dodatna zaštita
reljefna ivica
reljefna ivica
usaglašenost sa standardom SRPS EN 1338
srednja vodoupojnost fuga

Završna obrada

Šeme popločavanja


EAN code

šifra proizvoda Pun naziv proizvoda EAN code
14027 COLOSEUM d=6cm kolormix – antracit 8606028570253
14026 COLOSEUM d=6cm kolormix – bianko 8606028570260
14029 COLOSEUM d=6cm kolormix – školjka 8606028570277
14031 COLOSEUM d=6cm kolormix – moka 8606028570284
14046 COLOSEUM d=6cm kolormix – peščar 8606028570291
šifra Pun naziv proizvoda EAN code
14027 COLOSEUM d=6cm kolormix – antracit 8606028570253
14026 COLOSEUM d=6cm kolormix – bianko 8606028570260
14029 COLOSEUM d=6cm kolormix – školjka 8606028570277
14031 COLOSEUM d=6cm kolormix – moka 8606028570284
14046 COLOSEUM d=6cm kolormix – peščar 8606028570291