Ivičnjaci

Ivičnjaci se koriste za oivičavanje popločanih, betoniranih i asfaltiranih površina, kao i za odvajanje površina različitih namena i materijala.Ivičnjaci se dimenzionišu u zavisnosti od potrebe. Delimo ih na "putarske" i "baštenske" i proizvode se različitim tehnologijama: "vibro-livenjem" i "vibro-presovanjem". Vibro-liveni imaju glatku površinu, a vibro-presovani nešto hrapaviju površinu koja je od kvarcnog peska. Proizvedeni su po kontrolisanim recepturama i zadovoljavaju stroge kriterijume ispitivanja po SRPS i EN standardima.

18x24x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
Vibro-presovani
dimenzije 18x24x80 cm
težina/kom 76 kg
m3/kom 0,0331
kom/paleta 24 kom

24x18x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
 
dimenzije 24x18x80 cm
težina/kom 76 kg
m3/kom 0,0331
kom/paleta 24 kom

20x24x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
 
dimenzije 20x24x80 cm
težina/kom 78 kg
m3/kom 0,0336
kom/paleta 24 kom

24x20x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
 
dimenzije 24x20x80 cm
težina/kom 79 kg
m3/kom 0,0339
kom/paleta 24 kom

12x18x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
Vibro-presovani
dimenzije 12x18x80 cm
težina/kom 38 kg
m3/kom 0,0166
kom/paleta 36 kom

18x12x80 cm


Liveni sivi
Liveni beli
Vibro-presovani
dimenzije 18x12x80 cm
težina/kom 38 kg
m3/kom 0,0166
kom/paleta 36 kom

12x24x100 cm


Liveni sivi
 
 
dimenzije 12x24x100 cm
težina/kom 63 kg
m3/kom 0,0276
kom/paleta 32 kom

20x13x50 cm


Liveni sivi
Liveni beli
 
dimenzije 20x13x50 cm
težina/kom 27 kg
m3/kom 0,0120
kom/paleta 38 kom

7x20x80 cm


Vibro-presovani
 
 
dimenzije 07x20x50 cm
težina/kom 16 kg
m3/kom 0,007
kom/paleta 80 kom