Kanalete i rigole

Ova grupa proizvoda ima za cilj površinsko odvodnjavanje vode i kanalisanje do mesta za prihvat.U zavisnosti od potreba, postoje različite dimenzije koje odgovaraju različitim zahtevima.Proizvode se u tehnologiji «vibro-livenjem» i zadovoljavaju sve kriterijume po SRPS standardima.

Modeli

Tehničke karakteristike Presek Bočni pogled Liveni beli
Kanaleta sa zubom Kanaleta sa zubom Kanaleta sa zubom Kanaleta sa zubom
Kanaleta 50x50x20 cm Kanaleta 50x50x20 cm Kanaleta 50x50x20 cm Kanaleta 50x50x20 cm
Rigola 40x40x11 cm Rigola 40x40x11 cm Rigola 40x40x11 cm Rigola 40x40x11 cm
Rigola 25x35x8 cm Rigola 25x35x8 cm Rigola 25x35x8 cm Rigola 25x35x8 cm
Rigola 16x25x6 cm Rigola 16x25x6 cm Rigola 16x25x6 cm Rigola 16x25x6 cm