Šahte i cevi

Šahte - kanalizacione revizije se formiraju od armirano-betonskih elementa različitih dimenzija. Unutrašnji prečnik cevi je Ø1000 mm, a visine elemenata su 250, 500 i 1000 mm i kombinuju se u zavisnosti od potrebne ukupne dubine šahte. Na zadnju cev se montira konus, a na konus armirano-betonska poklopna ploča za ugradnju čeličnog šaht poklopca. Betonske i armirano-betonske cevi manjih prečnika od  Ø 200 mm do  Ø 800 mm imaju najrazličitije namene - odvod atmosferske vode, propusni kanali ispod puta, itd.

Modeli

Tehničke karakteristike
AB Šaht cevi AB Šaht cevi
AB Šaht poklopna ploča AB Šaht poklopna ploča
AB Šaht konusi AB Šaht konusi
AB Cevi AB Cevi