Ugradnja

Šeme popločavanja

Šeme popločavanja

Šeme popločavanja

Pojedini modeli behaton ploča se mogu međusobno kombinovati, a rezultat je dobijanje jedinstvenih šema pri popločavanju površina. Pored različitih oblika, izbor boja i završnih obrada daju dodatne mogućnosti pri kreativnom rešavanju parternih površina. U prilogu su neki od naših predloga. Za veći broj šema popločavanja možete preuzeti pojedinačne šrafure za AutoCad i tako olakšati sebi posao prilikom izrade projekta.